Om webbplatsen

Den här webbplatsen lanserades i januari 2019 av SF Studios i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria, som en del av firandet av SF Studios hundraårsjubileum. Webbplatsens innehåll bygger på inscanning och efterforskning av material och bilder i Svensk Filmindustris arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria och Svenska Filminstitutet. Enstaka bilder med annan adressat hittas i respektive bildbyline. Samtliga artiklar har granskats av Centrum för Näringslivshistoria samt av SF Studios. Om du ändå ser att något fel smugit sig in tar vi tacksamt emot din feedback till 100years@sfstudios.se

Copyright:
AB Svensk Filmindustri

Texter:
Författarna och Centrum för Näringslivshistoria

Bilder och filmer:
SF Studios, Svenska Filminstitutet och respektive upphovsrättsinnehavare. Vi har arbetat för att finna rätt upphovsrättsinnehavare till samtliga använda fotografier och andra medier. Om du anser att kränkning av upphovsrätten har skett ber vi dig kontakta SF Studios.

Användning
Om du vill använda något av materialet på webbplatsen i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste du först kontakta Svenska Filminstitutet och/eller SF Studios för att få tillstånd. Vi ser gärna att materialet används, bara vi kan lösa det upphovsrättsliga. Kontakta Svenska Filminstitutet på bildarkivet@filminstitutet.se för rättigheter kopplat till bilder och kontakta SF Studios på rightsdepartment@sfstudios.se gällande rörligt material och övriga frågor. Vänligen notera att både Svenska Filminstitutet och SF Studios tar betalt för användning av material. 

Kontaktuppgifter

SF Studios
Sveavägen 56
111 34 Stockholm
Tfn vxl: +46 (0)8 409 199 00
100years@sfstudios.se
www.sfstudios.se

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma
Tel vxl: 08-634 99 00
info@naringslivshistoria.se
www.naringslivshistoria.se