Hets

1944

  • Regissör: Alf Sjöberg
  • Manus: Ingmar Bergman
  • Filmfotograf: Martin Bodin

Den blivande storregissören Ingmar Bergman var sängliggande på grund av sjukdom och enligt egen utsago kom filmen till honom i ett svep, som ett tvång. Av en händelse skrevs manuset ner i en gammal skrivbok i latin. Bergman lade sedan manuskriptet i en byrålåda och glömde bort det. Först 1943 skickade han in Hets till SF Studios där Gustaf Molander läste det, imponerades och skrev i sitt utlåtande: ”Den som genomlidit åtskilliga svenska filmmanuskript – banal och schablonmässig dramatik med förljugen människoskildring, enfaldiga och tarvliga lustspel, musikromantik med fadda schlagers – är föreliggande synopsis trots sina brister , en vederkvickande dryck, kanske inte ett glas friskt källvatten, men ett rejält och starkt kryddat stop brännvin, som bränner i halsen och som man först sätter i vrångstrupen, men vars eftersmak blir: den filmen är ärlig.

Den unge teatermannen Ingmar Bergman har skrivit Hets. Han måste vara en filmbegåvning! Bild!skildringen ligger naturligtvis för honom, manuskriptet har skärpa, rytm och nerv.

Regissören Alf Sjöberg letade under tiden efter ett nytt manus och fick Hets i handen. Bergman och Sjöberg diskuterade manuset, och deras liknande erfarenheter från skoltiden. Efter en gemensam omskrivning var produktionen igång. Bergman ville gärna vara Sjöbergs regiassistent men regissören sa nej. Däremot behövde han en skripta, och Bergman som inte hade en aning om vad en sådan gjorde, tackade genast ja. Han har själv senare beskrivit inspelningen med Sjöberg som en viktig läroperiod.

Till huvudrollen som student Jan-Erik valdes Alf Kjellin och till hans nemesis Caligula, Stig Järrel som mer än någon annan i svensk filmhistoria fått personifiera den demoniska tyrannen. Handlingen utgörs av en maktkamp mellan dessa två och med tobaksbiträdet Bertha i en stor roll. Hon spelades av Mai Zetterling som senare kom att själv bli en framstående regissör. Musiken gjordes av den svenske kompositören Hilding Rosenberg.

Hets fick strålande recensioner i svensk dagspress och i Aftontidningen skrev Stig Almqvist: Den unge teatermannen Ingmar Bergman har skrivit Hets. Han måste vara en filmbegåvning! Bild!skildringen ligger naturligtvis för honom, manuskriptet har skärpa, rytm och nerv. Blott slutet sackar.